Oto Sigorta Rehberi Sigorta hakkında herşey!

Dar Kasko Nedir?

Yeni yapılan düzenlemeye göre araç kaskoları 4 ana çeşide ayrılarak kategorize edildi.Dar kasko bunların en basit ve içeriği yalın olan ve en ucuz kasko çeşidi.Yeni düzenlemede esas olan 5 ana teminat bulunuyor; çarpma-çarpışma-hırsızlık-yanma-3.şahıs zararı. Bu 5 ana teminat yeni sistemin temelini oluşturuyor dar kasko hariç hepsinde bu 5 teminat olmak zorunda.

Dar kaskonun özelliği ise bu teminatlardan birkaçını poliçe teminatlarından çıkartabilirsiniz.Yani Dar kasko bir nevi eksik kasko oluyor,Riskin az olduğunu düşündüğünüz teminatı poliçenize katmazsınız ve böylece poliçe priminiz daha ucuz olur.

Tabi Dar kasko da diğerlerinde olduğu gibi aracınızın hasar görmesi  durumunda sigorta şirketinin istediği bir servisde mi yapılacağı yoksa sigortalının istediği bir servisde mi yapılacağıda belirtilecek.Aynı şekilde kullanılacak parçanın orjinal veya eşdeğer olduğuda belirtilecek ve bunlar fiyatı buyuk oranda etkılediği için Dar kasko bazen tam kaskodan yuksekde cıkabılır.

Yaiı kasko fiyatına etkı eden tek unusur kasko çeşidinin adı değil.

Genel anlamada 4 ana kasko çeşidinin en basiti ve en ucuzu dar kasko diyebiliriz.

Bu yazıyı oyla!

Yeni Kasko Çeşitleri

Hazine Müsteşarlığının bugün yaptığı açıklamaya göre sigorta şirketleri kasko poliçelerini 1 nisan 2013 tarihinden itibaren yeni düzenlemeye göre  yine hazine müsteşarlığı tarafından belirlenmiş olan 4 farklı tipte poliçe üzerinden kesecekler.Bu 4 tip poliçe; Dar kasko-Kasko-Genişletilmiş Kasko-Tam kasko olarak adlandırıldı.

Bu düzenleme zaten belliydi fakat içeriğindeki detaylar konuşuluyordu.Bugün yapılan açıklamayla bu detaylar ve yeni sistemin uygulamaya geçiş  tarihi kesinleşmiş oldu.

Kasko poliçelerinin bundan sonra yukarıda belirttiğimiz gibi bir ismi olacak ve bu isimler kasko poliçesi üzerinde 16(onaltı) puntoluk karakterle poliçe üzerinde belirtilecek.

Bir diğer önemli değişiklik ise Kasko poliçelerinde 1 nisan 2013 itibariyle araç bedeli,araç kasko bedeli gibi bir ibare olmayacak.Bu daha önceki dönemlerde sigorta şirketi ve sigortalı arasında en çok anlaşmazlığa düşülen durumdu.bundan sonra araçların dağeri yerine poliçelerde hasar halinde hangi kurumun belirlediği rayiç bedelin baz alınacağı yazılacak ve güncel araç bedeli bu kuruma göre kaza tarihinde ki araç bedeli üzerinden hesaplanacak.

Ayrıca poliçe üzerinde hasar gören aracın onarımının sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu bir serviste mi yoksa sigortalının istediği bir serviste mi yapılacağı poliçe üzerinde önceden belirtilecek ve tabik pliçe priminide etkileyecek.

Primi etkileyen bir diğer etken ise hasar durumunda araçda kullanılacak parçaların orjinal veya eşdeğer olması, 1 nisan itibariyle parça bilgiside poliçede belirtilecek ve buda primi etkileyen bir unsur olacak.

sigorta şirketi ve sigortalının kaza anında anlaşmazlık yaşadığı bir çok konu poliçede önceden belirtilerek önlenmiş oldu.Fakat yeni düzenlemede poliçelerimiz daha önemli haline geldiği için kasko yaptırırken poliçemizi iyi okumamız gerekir.

Bu yazıyı oyla!

Kasko Poliçelerindeki İndirimler

Kasko poliçelerinde çeşitli indirimler uygulanır.Hasarsızlık indirimi bunların en önemlileridir.Hasarsızlık indirimi bir poliçe dönemi içerisinde kaza yapmamış sigortalılara bir sonraki poliçe döneminde indirim sağlanır.Hasarsızlık indirimi bazı durumlarda transfer edilebilir.

Karı-koca arasında,şirket sahibi ile şirket arasında,aynı kişiye ait 2 şirket arasında,aynı kişiye ait otomobilden kamyonete,minübüs-midibüs-otobüs arsında,kamyon çekici tanker treyler arasında hasarsızlık indirimi aktarımı yapılabilir.

Hasarsızlık indirimine ek olarak birde Bazı meslek grubunda faaliyet gösteren veya bu meslek gruplarından emekli olanlar kasko poliçesi yaptırdıkları ilk dönemde dahi indirim kazanırlar.bu meslek grupları aşağıda sıralanmıştır;

-TSK mensubu ve eşi (sivil memur dahil tüm TSK mensupları için % 20)

-öğretmen( MEB e bağlı olan öğretmenlere % 20)

-Emniyet mensubu( %15 lik bir indirim)

-Mülki idare amirleri (%10 indirim)

-Yargı mensupları(avukatlar hariç %10 indirim)

-Üniversite öğretim üyesi(%10 indirim)

-Eczacı(%10 indirim)

BU meslek grupları seçilmesi ve belgelenmesi halinde kasko poliçelerinde imdirim almaktadırlar.

Memur indirimi ise 657 nolu kanuna tabi tüm devlet memurlarına %10 indirim sunmaktadır.

Aile indirimi ise 3 yıllk ehliyetli 30 yaş üzeri kişilerin en az 1 kişiyi aracı kullanacak kişi olarak belirlerse % 20 oranında bir indirime hak kazanır.

Bu yazıyı oyla!